ตัวอย่างสีของใบฉากกั้นห้อง

ใบฉาก1


 

จะมีให้เลือกทั้งหมด 5 สี

1

ติดตามผลงานของทางร้าน